Huwag Maniwala sa mga Baboy

Ang Artikulong ito ay isa sa aking mga reply sa usapan namin tungkol sa artikulo ni F. Sionil Jose na pinamagatang “Revolution and the University of the Philippines.” Yung mga quoted na bahagi ay sulat nang kaibigan kong si Natz.

Mahirap makakita ng pinunong sinasabi nya na magpapasimuno ng pag-aalsang ito. Kadalasan ang mga lumalabas ay mga “pekeng” pinuno na tulad na rin ng kinakatakutan nila Jose Rizal, ay nagiging tyrano at makasarili. Nariyan sina Nur Misuari, Khaddafy Abubakar Janjalani, Jose Maria Sison, atbp.

Mabuti rin at nagkakasundo naman pala kami ni F. Sionil Jose sa aming paniniwalang ang ginawa ng pangkat ni Cory Aquino sa EDSA I ay ang pagbabalik ng old rich sa puwesto ng kapangyarihan.

> i believe, the rich and the new rich…including
> the OFWs…are afraid of the ‘true revolution’…
> because they know their resources will diminish in
> an instant…as soon as the revolution starts…

Marahil ay nabibilang ako dito. Pero hindi ako nag-iisa sa ganitong paniniwala. Tulad na rin ng binanggit ni F. Sionil Jose, kasama ko sa paniniwalang ito sina Jose Rizal, Joseph Conrad at Albert Camus. Maidadagdag siguro natin dito ang mga Cojuanco, Aquino, Lopez, Ayala, Tan, atbp.

Ang tawag sa pananaw na ito ang ang pagiging Konserbatibo o maka-kanan. Sa ibang bansa rin ay maraming Partido na napapabilang sa ganitong paniniwala. Nabibilang dito ang Partido Konserbatibo ng bansang Inglatera, ang Partido Republikano ng bansang Estados Unidos at pati na rin ang Partidong LDP ng bansang Hapon.

Ang salungat na pananaw ay ang pagiging Liberal o maka-kaliwa. Marahil ay nabibilang dito sina F. Sionil Jose, Nur Misuari, Jose Maria Sison, Andres Bonifacio, atbp. Kabilang na rin dito ang Partido Manggagawa ng bansang Inglatera at ang Partido Demokratiko ng bansang Estados Unidos. Malamang si Natz ay nabibilang dito di kaya’y naghahanda sa mga gustong gawin ng mga nabibilang dito.

Inyong mapapansin, hindi lokal sa Pilipinas ang dichotomy ng mga Konserbatibo at mga Liberal. Nagsimula pa ito nuong Pag-aalsa sa Pransya, mga 200 taon na ang nakalilipas, kung saan nanalo ang mga Liberal at napatalsik nila ang mga Konserbatibo (Ang Kaharian ng Pransya at ang Simbahang Katoliko sa Pransya).

> but i agree interely with F. Lionil Jose…
> we must be prepared because our nation is almost
> in the verge of societal catastrophe…we can see
> the signs almost everywhere….

Sa kanyang pananaw na ito, marahil ay maaaring maihambing si F. Lionil Jose sa mga doomsdayers o ang mga naniniwala na katapusan na ng mundo at nananakot ng ibang tao. Kung pag-iisipang mabuti, sa lahat ng lipunan sa mundo ay maraming mga doomsdayers. Lagi at lagi na lang silang nakakakita ng mga signs sa lahat ng bagay at ito ay ginagawang dahilan upang sabihing katapusan na ng mundo… o di kaya’y kailangan na ng rebolusyon.

Hindi natin kailangang laging maniwala sa mga doomsayers.

> our nation is almost ripe…we are almost
> ready for molting…for no other way we will
> grow as a nation…than to get out of our old shell….

Hindi pa natin kailangan ng pag-aalsa. Ang kailangan natin ay ang stabilidad na matagal-tagal na rin hindi natin nakikita sa ating lipunan. Kung may pagkukulang man ang ating sistema, atin itong pagtulungang ayusin sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating Batas at pati na rin ang pag-aayos ng pagpapatupad nito.

Mayroon tayong mga proseso para ayusin ang ating lipunan. Magtiwala tayo dito at gamitin natin ito ng wasto para mapanatili pa rin natin ang stabilidad sabay maituwid natin ang mga pagkakamali sa ating sistema at lipunan.

Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Boto. Ito ang tamang sandata para mabago ang ating lipunan. Hindi ang armas. Hindi ang pag-aalsa.

Marami na ang nag-akalang sila ang nakakaalam ng solusyon sa lahat ng problema ng bayan at sinubukang baguhin ang lipunan hindi sa pamamagitan ng Boto kundi ng dahas. Akin silang maihahalintulad sa mga baboy sa istoryang “The Animal Farm” ng sikat na manunulat na si George Orwell.

Sa paniniwalang mas mapapaganda nila ang buhay ng mga hayop sa bukirin, pinamunuan ng mga baboy ang mga hayop sa isang pag-aalsa laban sa mga tao. Naniwala ang mga hayop sa mga baboy, sila ay nag-alsa at nagtagumpay. Laking gulat na lang ng mga hayop na ang kinaratnan ng kanilang bukid ay walang pinagkaiba sa bukid na pinamumunuan nuon ng mga tao. Napalitan lang ang mga tao ng mga baboy.

Hwag maniwala sa mga baboy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s